W roku szkolnym 2018/19 rozpoczynamy 24-ci rok działalności. Szkoła Języka i Kultury Francuskiej została założona przez Grażynę Garncarczyk, magister filologii romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, która studiowała również na Uniwersytecie Sorbonne III w Paryżu na wydziale Języka i Kultury Francuskiej oraz poszerzała swoją wiedzę na stażu pedagogicznym na Uniwersytecie w Grenoble; jest też doświadczonym tłumaczem przysięgłym. Oprócz przygotowania zawodowego założycielka szkoły posiada praktyczną znajomość Francji, dzięki wielokrotnym pobytom w tym kraju. Liczne kontakty, w tym mieszkanie z rodzinami francuskimi dało jej szeroką wiedzę o mentalności, zwyczajach Francuzów, którą może przekazywać z doświadczenia, a nie tylko z wiedzy książkowej. Szkoła współpracuje z wysoko wykwalifikowanymi lektorami. Na takiej podstawie uczymy rzetelnie, stale doskonaląc się.

Dotychczas wykształciliśmy wiele osób, które zdobyły dyplomy DELF/DALF, zdały maturę i dostały się na studia. Skuteczność przygotowania słuchaczy naszej szkoły do wymienionych egzaminów wynosi dziewięćdziesiąt kilka procent.

Sukcesem naszej szkoły jest również przygotowywanie do Olimpiad przedmiotowych. Nasza słuchaczka zajęła 2 miejsce w finale Olimpiady Języka Francuskiego.

Prowadzimy również kursy dla przedsiębiorstw. Naszymi klientami byli lub są:

  • IMPERIAL TOBACCO (dawniej ALTADIS POLSKA SA)
  • CARREFOUR
  • MICHELIN
  • EURENOV POLSKA SA

Uczymy w sposób efektywny, w małych grupach, dostosowując rytm i treść nauczania do uczniów. Słuchacz może konsultować się z lektorem indywidualnie.

Nowoczesne metody nauczania, ułatwiające szybkie nabywanie umiejętności mówienia, łączymy z systematycznym nauczaniem gramatyki i sprawdzianami. Pod koniec roku jest egzamin i słuchacze otrzymują świadectwo.

Naszym celem jest wszechstronne rozwijanie umiejętności językowych.

Uczestnicy kursu poznają również kulturę Francji: historię, geografię, literaturę oraz piosenkę, film, teatr i zwyczaje Francuzów.

Dla dzieci nauka języka odbywa się poprzez zabawę, piosenki i taniec.
W Szkole nauczają doświadczeni filolodzy polscy i zagraniczni. Lektorzy polscy zapewniający metodykę nauczania gramatyki ze zrozumieniem trudności występujących u Polaków, a zagraniczni prowadzą konwersacje. Uczeń może indywidualnie konsultować się z lektorem.

PROPONOWANE KURSY:

STANDARDOWY na 8 poziomach od początkującego do PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINÓW DELF/DALF dla młodzieży od lat 15 i dorosłych - 120 godzin rocznie ( 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne).

DLA DZIECI STARSZYCH 13 -14; 10 - 12 lat - 60 godzin rocznie (2 razy w tygodniu po 50 minut).

DLA DZIECI MŁODSZYCH 8-9, 5-7 lat - 60 godzin rocznie / 2 razy w tygodniu po 50 minut/.

DLA NAJMŁODSZYCH 3 - 4 lata - 60 spotkań rocznie 2 razy w tygodniu po 30 minutPRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY

Oferujemy przystępne ceny, możliwość opłaty w ratach i liczne zniżki.